Tomrum

Flicka träd natur

Så länge du klamrar dig fast vid det som inte finns kommer du att försöka fylla tomrummet med världsliga ting och värderingar, vilket leder till en jakt och ett lidande och utan slut.