Titta på ”Svar + Drömmar + Processa stora rädslor, ångest, fobier, smärtor mm.” på YouTube