Tio lärdomar om livet

Flicka skriver

1. Du kommer att få en kropp. Oavsett om du tycker om den eller inte kommer den att vara din under resten av ditt liv

2. Du kommer att få läxor. Hela perioden är en skola på heltid – den kallas livet.
Varje skoldag ger dig möjlighet att lära. Vare sig du tycker att lektionerna är bra eller intressanta

3. Att växa är att pröva sig fram med hjälp av försök och misstag. Varje misstag ger nya kunskaper.

4. Du kommer att få samma läxa tills du har lärt dig. Den kommer att erbjudas i ständigt nya former tills den sitter. Sedan kan du gå vidare till nästa.

5. Skolan tar aldrig slut. Det finns ingen del av livet som är fritt från lektioner. Du lär så länge du lever.

6. “Där” är inte bättre än “här”. Så fort du kommit dit kommer du att se ett nytt “där”.
Som, återigen, kommer att verka bättre än “här”.

7. Andra människor är dina speglar. När du älskar eller hatar något hos en annan återspeglar det bara något som du älskar eller hatar hos dig själv.

8. Livet blir vad du själv gör det till. Du har alla medel och resurser som behövs
och du är fri att använda dem som du vill. Valet är hela tiden ditt.

9. Du har själv svaret på alla livets frågor. Du behöver bara se, lyssna och ha tillit.

10. Du kommer att glömma alla dessa regler.