Tillit

Flicka nalle dockvagn
För att inte oroa sig eller grubbla för mycket över framtiden är det också viktigt med tillit. Det ger en vila och sinnesro. Att ha tilltro till livet och att det bästa kommer att ske. Det innebär inte att man inte behöver göra någonting utan gör ditt bästa – det du har möjlighet att göra utifrån dina förutsättningar, utan att ha för höga krav på dig själv. Det är att leva avspänt.