Tiden

Flickor röda klänningar

♥ Vänta inte på tiden… Var i den ♥ Vänta inte på kärleken… Du är den ♥ Vänta inte på pengar… Se det Du har ♥ Vänta inte på en väg… Hitta den ♥ Vänta inte på möjligheten… Skapa den ♥ Gå inte för mindre… Få det bästa för DIG ♥ Jämför dig inte med andra… Du är unik ♥ Beklaga inte tidigare fel… Gör inte om dem ♥ Älta inte misstag… Lär av dem ♥