Tarotskola

Lilla Tarotskolan, 5 lektioner

Spirit
(Tarotkort Universal Waite)

Tarotkorten ger oss antydningar, ledtrådar och nycklar till vår inre verklighet med allt vad det innebär i form av känslor, tankar, rädslor, förväntningar, attityder och reaktioner. Med hjälp av tarotkortens bilder kan vi få en mycket värdefull inblick av oss själva, samt lära oss att plocka fram sidor som vi har men kanske av någon anledning gömt undan och förträngt. Bilderna kan hjälpa oss att se helheten – att acceptera oss själva – få oss att inse att vi är så mycket mer än det yttre vi ofta avspeglar oss i.

För att bli en duktig tarotläggare behöver du jobba mycket med intuitionen och lita till det du får till dig.

Lektion 1

Den stora Arkanan – ger oss en djupare mening då korten representerar hela livet från vår födelse fram till den dagen då vi lämnar jorden. I denna process befinner vi oss dagligen då olika yttre händelser påverkar oss. Stora Arkanan ger oss svar på det som pågår i vår inre värld.

Börja med att sortera ut den stora Arkanan som består av 22 tarotkort ur tarotleken och lägg dom andra tarotkorten åt sidan.

Stora Arkanans kort börjar med 0 Narren (The fool) och slutar med 21 Världen (The World). Dessa kort är kraftfulla och förutsäger de större händelserna i livet och inte så mycket om vardagens upp och nedgångar. De påverkar tolkningen av de omkringliggande andra korten både när det gäller betydelse, svaghet och styrka.

Lägg fram korten i Stora Arkanan i nummerordning 0-21. Ta ett kort i taget, titta på det, känn efter vad du upplever, vilka tankar som dyker upp, vad känner du i din fysiska kropp och sedan skrivs detta ner. Skriv ner allt du får fram om varje tarotkort.

När du är klar med ett tarotkort så vilar du en stund innan du fortsätter med nästa kort.

När du gått igenom alla korten i stora Arkanan så blandar du dem och placerar dem framför dig i en lång rad med motiven nedåt. Sitt en stund i lugn och ro, andas lugnt och stilla, slappna av och slut ögonen.

Efter en stund så drar du ett kort ur Stora Arkanan, ta det kort du dras till eller som ditt öga riktas mot. Vad känner du att detta kort har att säga dig och varför tror du att du fick just detta? Vad upplever du och hur känner du dig i kroppen när du ser bilden och figurerna på kortet? Låt tankarna komma och gå och skriv ner alla reflektioner du får.

Under de kommande veckorna drar du ett nytt kort varje dag. Låt alla korten i stora Arkanan ligga framme på ett väl synligt ställe och emellanåt går du fram till dem, tittar, känner och får du fram något nytt så skriv gärna ner det i din anteckningsbok.

Lektionen med den stora Arkanan är nu avslutad och du bör ha lärt dig en hel del om dom olika kortens betydelse, är det svårt eller om du vill fördjupa dig mer i varje tarotkort så kan du läsa mer under ”Tarot stora Arkanan” i menyn här på min hemsida och så kan du köpa en bra tarotbok i bokhandeln.

Lektion 2

Den lilla Arkanan
Alla kort som inte tillhör stora Arkanan är uppdelade i 4 mindre grupper.
De olika sviterna är Stavar, Bägare, Svärd och Mynt.
De klädda korten – representerar oftast människor som finns omkring oss i våra liv. De olika sviterna representerar de olika egenskaperna hos dessa individer.

Den Lilla Arkanan – är indelad i 4 sviter och visar oss på vardagliga händelser och består av vardera 10 kort.

Grupp 1. Stavar (Wands) – står för energi handlingskraft och aktivitet.
Grupp 2. Bägare (Cups) – visar vår känslomässiga relation till oss själva och omvärlden. De återspeglar våra relationer och hur vi påverkas av kärlek och känslor.
Grupp 3. Svärd (Sword) – visar vårt andliga och mentala tillstånd samt vilka processer och attityder vi har. Alla är vi känsliga för störningar utifrån – våra tankar är inte alltid så lätta att styra och vi påverkas ofta av olika händelser – t ex från bägarna.
Grupp 4. Mynt (Pentacles) – visar vår yttre materiella verklighet – det fysiska, vår hälsa, våra ägodelar, ekonomin och det materiella vi visar utåt sett.

Sortera ut den lilla Arkanan ur din tarotkortlek som består av 56 tarotkort och lägg resten av korten åt sidan.

Vi fokuserar på en svit i taget och börjar med stavsviten
Plocka ut stavsviten ur din tarotlek och lägg ut dem i nummerordning på bordet framför Dig. Stavsviten innehåller 14 tarotkort med siffrorna 1-10 samt Page, Knekt, Dam och Kung.
Börja med Ess i stavar.

Ta ett kort i taget, titta på det, känn efter vad du upplever. Vilka tankar dyker upp? Vad känner du i din fysiska kropp? Skriv ner vad bilderna på kortet får dig att tänka på och uppleva. Skriv ner det du får fram för varje tarotkort innan du går vidare till nästa. När du är klar med ett tarotkort så vilar du en stund innan du går vidare till nästa. Fortsätt tills du gått igenom hela stavsviten.
När du är färdig med stavsviten så väntar du ett par dagar innan du fortsätter med bägarsviten. När du är klar med bägarsviten fortsätter du med svärdsviten och väntar ytterligare ett par dagar innan du fortsätter med myntsviten.

När du gått igenom alla korten i lilla Arkanan så blandar du och placerar dem framför dig i en lång rad med motiven nedåtvända som du även gjorde med den stora Arkanan. Sätt dig en stund i lugn och ro, andas lugnt och stilla, slappna av och slut ögonen.

Efter ett par minuter så drar du ett kort ur lilla Arkanan, ta det kort du dras till eller som ditt öga riktas mot. Vad har detta kort att säga dig och varför tror du att du fick just det här kortet? Vad upplever du och hur känner du dig i kroppen när du ser bilden och figurerna på kortet? Låt tankarna komma och gå och skriv ner alla reflektioner du får.

Under dom kommande veckorna drar du ett nytt kort varje dag. Låt alla tidigare dragna kort i den lilla Arkanan ligga framme väl synligt och emellanåt går du fram till korten, tittar och känner. Får du fram något nytt så skriv gärna ner det i din anteckningsbok.

Vill du fördjupa dig mer i varje tarotkort så har du varje tarotkorts betydelse i ”Menyn” här på hemsidan under rubriken ”Tarot lilla Arkanan”.
Lektionen med den lilla Arkanan är nu avslutad

Lektion 3

Numerologins siffror finns med i både den lilla och den stora Arkanan.

I den lilla Arkanan är alla korten i de fyra sviterna associerade med siffror förutom de klädda korten (page, knekt, drottning och kung). De utvecklas genom en cykel som startar med siffran 1 och avslutas med siffran 9. Denna cykel representerar en utvecklingsprocess som även finns inom numerologin.

Den stora Arkanan är numrerad från siffran 0 till siffrorna 21. Dessa kort visar en liknande utvecklingsprocess.

För att fördjupa dig i detta kan du bryta ner tvåsiffriga tal genom att lägga ihop dem t ex siffran 18 (tarotkort 18 månen) som kan brytas ner till siffran 9 (1 + 8 = 9).

När du senare tittar på tarotkorten du får upp i olika tarotkort läggningar eller stjärnor du kommer att lägga så kan du titta över tarotkorten och se om det finns något siffermässigt mönster. Om du t ex ser många 4:or eller andra kort med samma nummer då vill de säga dig något.

Denna uppräkning kan ge ytterligare användning av numerologi när du tolkar korten.

Siffrornas numerologiska betydelse

Ess: En ny start eller en ny början, oberoende, potentialer och gåvor
Två: Balans, harmoni, samarbete, dualism, reflektioner, passivitet och tålamod
Tre: Tillväxt, expansion, klargörande, integrering, tydlighet, förståelse och händelser tillsammans med andra
Fyra: Struktur, organisation, disciplin, handlingskraft och manifestering
Fem: Rörelse, förändring, utmaningar, kommunikation, anpassning och frihet
Sex: Skönhet, yttre harmoni, kreativitet, sexualitet, vanor, förutsägbarhet samt möte av det gamla och det nya
Sju: Förfining, analys, experiment, flexibilitet, fantasi, inspiration, mystik och avskildhet
Åtta: Ordning, stabilisering, makt, styrka, ansvar, balansering och inflytande
Nio: Visdom, medkänsla, integrering och tolerans
Tio: Övergångsfaser, tveksamheter, motstånd, frist, respit och uppskjutna beslut

Om du ser många ettor så kan detta visa på att en situation som håller på att påbörjas och det finns goda potentialer att möjligheten finns att det ska utveckla sig till något bra.

Flera tvåor kan visa på en tid av väntan, att något är på gång men behöver mer tid på sig att utvecklas, kan också visa på samarbete.
Treorna kan visa på händelser eller gruppaktiviteter tillsammans med andra.

Flera nior kan indikera på saker och händelser som är nära att fulländas. Resultatet kan bli bra eller dåligt och visas i antalet nior samt vilken eller vilka sviter niorna tillhör.

Tior är slutet av en erfarenhetscykel/period, det är slutet på resan och man når målet och ju fler tior desto starkare saker är på gång.

Lektion 4

I tarot kan man även använda sig utav astrologi och det ger en helt ny dimension av din tarotkortlek och dina tolkningar. Genom astrologin är det också lättare att identifiera vilka människorna är i läggningen eller stjärnan.

De klädda korten består av 16 kort och av dessa representeras 12 kort av de astrologiska stjärntecknen.
Dessa fyra element associeras med de 4 olika sviterna i den lilla Arkanan.

Eld – Stavsviten (Wands)
Vatten – Bägarsviten (Cups)
Luft – Svärdsviten (Swords)
Jord – Myntsviten (Pentacles)

Här nedan kan du se hur varje astrologiskt stjärntecken hör ihop med ett av de klädda korten i den lilla Arkanan.

Eld element (Väduren, Lejonet, Skytten)
Kung i stavar Lejonet
Drottning i stavar Väduren
Page i stavar Skytten

Vatten element (Kräftan, Skorpionen, Fiskarna)
Kung i bägare – Skorpionen
Drottning i bägare – Kräftan
Page i bägare – Fiskarna

Luft element (Vågen, Vattumannen, Tvillingarna)
Kung i svärd Vattumannen
Drottning i svärd – Vågen
Page i svärd – Tvillingarna

Jord element (Jungfrun, Oxen, Stenbocken)
Kung i mynt – Oxen
Queen i mynt – Stenbocken
Page i mynt – Jungfrun

Lektion 5

Här nedan kan du se hur man räknar ut tid med hjälp av tarotkorten
När det gäller tid så är det lättast om man tittar under den närmsta tiden eller det kommande året.

Stavsviten – Vår (mars, april och maj)
Bägarsviten – Sommar (juni, juli och augusti)
Myntviten – Höst (september, oktober och november)
Svärdsviten – Vinter (december, januari och februari)

Det finns också ett annat sätt att räkna ut tid som du kan se här nedan
Stavar – siffran visar hur många veckor det ser ut att ta
Bägare – visar hur många dagar det ser ut att ta
Mynt – visar hur många månader det verkar ta
Svärd – visar att det inte är förutbestämt utan det ser ut att situationen påverkas utav yttre omständigheter