Tarotkort

Bilder från en 1835 Milanese tarot lek av Carlo della Rocca

Tarot gamla

Historien om tarot går lång tillbaka i tiden. Det finns ingen som säkert kan säga när man första gången använde tarotkort. Enligt vissa uppgifter har tarotkort använts i tusentals år. De sägs vara en sista spillra från det forntida Egypten. Det zigenska folket har burit tarot traditionen framåt genom många hundra år. Napoleon hade en spåkvinna, vars namn var madame Lénormand. Det var Frankrikes på den tiden mest kända och hyllade medium. Den med säkerhet äldsta bevarade s.k. Visconti Sforza-leken, är italiensk och ifrån omkring 1415. Edward IV förbjöd importen av korten till England på 1400-talet, fick den engelska adeln ändå tillgång till dem genom de kringvandrande Zigenarnas/Romernas försorg. På 1700-talet ”återupptäckte” fransmannen Antoine Court de Gébelin Marseille-leken, vars kort fortfarande ofta används som källa för nya lekar. De beskrivs i hans bok ”Le Monde Primitif” som utkom första gången 1773. 1910 publicerade Arthur Edward Waite en bok ”The Pictorial Key to the Tarot” och efter hans instruktioner ritade Pamela Colman Smith den Tarotlek som kom att kallas för Raider-Waite och som är den första som har illustrerade bilder i Lilla Arkanan. I Sverige har man känt till Tarotkort sedan 1500-talet.

Tarot kortleken består av 78 kort och är indelad i stora och lilla arkanan.

Varje kort har sin betydelse om olika företeelser i en människas liv. De olika korten speglar hela människan, hennes emotioner, tankar och fysiska aktiviteter och alla hennes relationer. Ett tarotkort betyder många saker och delas in i 4 olika element, bägare, stavar, svärd och mynt. Korten kan ge vägledning om ens liv, ge svar på frågor och råd om hur man kan hantera olika situationer på bästa sätt. Tarot är ett utmärkt sätt att använda för att hjälpa människor i deras individuella och andliga utveckling.

Stora Arkanan består av 22 kort. Korten i stora arkanan anses symbolisera händelser och skeenden av större vikt för frågeställaren. De anses också symbolisera människas psykologiska utveckling från ovetande och oskyldig ( 0 Narren) till fullärd och kapabel (21 Världen).

Lilla arkanan består av 56 kort. Lilla arkanan är indelad i fyra olika sviter bägare, stavar, svärd och mynt och anses symbolisera vardagshändelser. Varje svit förknippas med ett element och talen 1 till 10 tolkas i enlighet med numerologin. De klädda korten anses stå för människor i vår omgivning, men också för egenskaper hos oss själva eller andra. De klädda korten kan även stå för situationer och händelser.

Bägare: Vatten, relationer och känslor

Stavar: Eld, fysisk energi och arbete

Mynt: Jord, resurser, trygghet och ekonomi

Svärd: Luft, intelligens och inre tankar

Andvändnings områden

Tarotkorten har många användningsområden och bara fantasin sätter gränserna. Det mest kända användningsområdet är förmodligen som redskap vid spådom. Korten kan också användas vid meditation, för att få en större förståelse och insikt i vad som händer omedvetet, vid affirmationer och till att spela med.

Läggningar

En läggning är ett speciellt system där varje kort har sin givna plats och betydelse. Det finns tusentals olika läggningssystem och man kan lätt skapa nya utifrån behov. En läggning kan använda allt från ett kort till hela tarotleken. Den kanske mest igenkända läggningen är Keltiska korset, som också den finns i en mängd olika varianter.

Det går utmärkt att göra en öppen läggning då man inte använder sig av ett förvalt system. Istället drar man ett eller flera kort direkt på en fråga eller situation och tolkar det därefter.