Tarot frågor och svar!

Rider-Waite clone from Romania

Tarot Rider-Waite clone from Romania

Är det slumpartat vilka tarotkort som kommer upp?

Det är viktigt att komma ihåg att tarot samspelar med vårt undermedvetna. Många gånger när vi tror att vi använder vår “fria vilja”, är det istället olika förträngningar i vårt undermedvetna samt händelser från det förgångna som styr ett handlande. Det som förträngs växer sig allt starkare och utövar ett större och större inflytande. När du betraktar tarotkorten uppstår en interaktion mellan medvetandet och det undermedvetna. De bilder och associationer som kommer upp hos dig själv i tarot tolkningen motsvarar just de processer du själv behöver bearbeta. Det är med andra ord alltid rätt kort som kommer upp.

Hur vet man vilka händelsen som är viktigast och starkast i en tarot läggning?

Desto fler tarot kort som visar på samma sak desto starkare betydelse och större  händelse. Har du flera kort som påvisar en flytt så är det mer betydelsefullt än om du bara har ett kort. Är du ute efter ett nytt arbete och du har både avtalskort och positivt ekonomikort så visar det på att ett nytt arbete är på gång som också kommer förbättra ekonomin.

Vad kan man se i tarot?

Hur mycket man kan se med tarot beror på hur duktig man är att tolka tarotkorten, vilket sätt man väljer att arbeta på och hur mycket egen livserfarenhet man har. Det beror också på hur frågan ställs och hur lång tid frågan omspänner. Tarot kan spegla vad som har hänt, hur det är just nu samt hur det kan komma att bli längre fram. Tarot tar inte ansvar för någons liv och leverne, det måste var och en göra själv. Man kan också använda tarotkorten som en karta över livets olika stigar. Man kan alltså se hur man bör hantera olika situationer, hur man på ett bättre sätt kan planera och strukturera sitt liv, och hur man därigenom kan växa och få insikter. Man kan aldrig se exakt vad som kommer att hända, för vi har alla vår fria vilja och kan själva välja att följa tarotkortens råd, eller att låta bli.

Hur vet man vilka händelsen som är viktigast och starkast i en tarotläggning?

Desto fler tarot kort som visar på samma sak desto starkare betydelse och större  händelse. Har du flera kort som påvisar en flytt så är det mer betydelsefullt än om du bara har ett kort. Är du ute efter ett nytt arbete och du har både avtalskort och positivt ekonomikort så visar det på att ett nytt arbete är på gång som också kommer förbättra ekonomin.

Vad visar tarotkorten?

Vissa tarotkort står för händelser och andra står för personer. Några tarotkort talar om förändring och andra om utveckling. Det svåra när det handlar om tarot, är att man inte helt kan utgå ifrån en enda tolkning. Vissa tarotkort har flera olika betydelser och kan därmed bara tolkas genom kännedom om hur man använder tarot och i vilken ordning korten kommer. För att ge en enklare förklaring kan man säga att tarotkorten läggs i en viss ordning. Varje plats har en speciell funktion och varje kort en specifik betydelse. Tolkningen som är en av de viktigaste delarna inom tarot, man utgår ifrån nutid. Man är tvungen att vara i nuet och likaså lämna sina egna tankar och erfarenheter när man vill förstå vad som sägs i tarotkorten man använder sig av. Att tala om tarotkort och hur man kan få hjälp i vardagen med hjälp av denna konst, är bara en liten del av något man inte kan bevisa eller förklara.

Tarot används för att se vilka energier och händelser som är på väg in i livet. Med hjälp av tarot så kan man vägleda inom kärlek, arbete, hälsa m.m. Om ens liv är händelselöst så visar det ändå på händelser som sker, men kanske man inte känner av så mycket av det man berättar eftersom händelserna i sig är ganska små. Ett händelserikt och positivt liv är det man själv som skapar. Man kan själv alltid förändra i sitt liv även om jag tror att vissa större händelser och möten är förutbestämda och ligger i ens öde.

Ser man dödsfall och olyckor i tarotkorten?

Man kan välja att man inte vill se tragiska händelser som detta i korten. Man arbetar ofta tillsammans med andevärlden när man lägger tarot och man kan säga till den andra sidan att man inte vill se detta. Det är olika kort tillsammans som visar på dödsfall och andra större svårigheter. Kortet ”döden” kan också stå för en stor förändring vilken i slutändan kan bli väldigt bra. Att man går in i en ny fas som innebär större förändring som kan upplevas som jobbig när man är mitt i den men efter ett tag känns tillfredsställande.

Visar tarot allt som kommer att hända?

En tarotläggning visar på de starkaste händelserna under tiden man frågar om. Det händer också andra saker i livet än tarotkorten tar upp eller vi frågar om. Tarot talar om det vi för tillfället behöver veta. Om man lägger fler tarotläggningar på samma fråga så visar det på flera skeenden. Livet har alltid flera olika händelser på gång.

Kan tarotkorten ge fel information?

Tarot brukar visa rätt, men man kan tolka fel. Det bästa är att man inte har några förutfattade meningar vid en tarotläggning annars kan vi lätt gå fel. Det är viktigt att man är så ”nollställd” som möjligt så att man inte påverkas av det man redan vet. Om vi förhåller oss neutrala vid tolkningen och inte låter oss påverkas av förutfattade händelser och meningar så bör tolkningen av tarot korten bli riktig.

Kan man spå sig flera gånger i tarot gällande samma fråga?

Ja, det kan man, vid varje tarotläggning så visar tarotkorten ett nytt perspektiv och andra vinklar oavsett om frågan är detsamma. Alla händelser i våra liv har oftast flera förlopp. Ofta visar korten situationen ur olika synvinklar. Kanske är flera personer inblandade och vid andra läggningen visas andra personer som också är relevanta för frågan. Rör frågan arbete kanske betoningen nästa gång ligger på utmaningar du kommer möta på ditt nya jobb. Korten visas utifrån olika perspektiv. Titta på grundkorten, de är de viktigaste i läggningarna. Har man en gång frågat en fråga och fått ett svar så kommer troligtvis inte få samma svar igen även om du vänder dig till en annan siare. Andevärlden vet att du redan fått ett svar och vill att du respekterar det. De brukar inte se någon anledning till att upprepa samma svar igen. Det innebär alltså inte att den som spår har fel utan visar på att den som blir spådd inte har tillit till att universum hade rätt första gången. Varje tarot läggning är unik så låt dig vägledas av vad vardera läggning vill säga dig.

Ser man alltid död och tråkigheter med tarot?

Var och en bestämmer själv vilken information man ska förmedla. En del vill vägleda och ge information till klienten som är upplyftande och som kan bli till en hjälpande hand, medan en del vill förmedla allt de får fram.

Får man spå andra i tarot utan att de är medvetna om det?

Nej, alla människor har sin integritet och det ska man respektera. Du själv hade inte velat att någon utelämnade dig utan din vetskap. Universum ger ut den informationen som är okej för personens själsmedvetande och inget mer än det.

Kan man få fram tid med hjälp av tarot?

Det kan man och man bestämmer innan man spår med tarot vilken tidsram som ska gälla. Det är viktigt att den som siar kan spå i tid för att det ska vara trovärdigt. Det som sker ska vara nära i tiden för att det ska vara intressant för klienten och för bevisbördan. En duktig spådam använder sig av olika tidsperspektiv för att se förloppets framfart i frågan.

Det är lättast att se det som ligger nära i tid när man lägger tarot. Det är svårare ju längre fram i tiden det gäller då man även påverkar situationer själv. Oftast räknar man utifrån händelser när något kommer att ske.

Vilka tarotkort är bra att använda?

Jag spår med olika slags tarotkort. Dock använder jag mig ofta av ”Gilded Tarot” som jag tycker väldigt mycket om, de har likaså en fin och stark energi. Man kan använda sig av vanliga spelkort om man hellre vill det. De var vanliga förr i tiden men nu är det inte så många som spår i dem. Vanliga spelkort är en fin tradition och ett riktigt bra sätt att spå sig med!

Vad menas med tarotläggningar?

En läggning är ett speciellt system där varje kort har sin givna plats och betydelse. Det finns tusentals olika läggningssystem och man kan lätt skapa nya utifrån behov. En läggning kan använda allt från ett kort till hela tarotleken. Den kanske mest igenkända läggningen är Keltiska korset, som också den finns i en mängd olika varianter.

Det går utmärkt att göra en öppen läggning då man inte använder sig av ett förvalt system. Istället drar man ett eller flera kort direkt på en fråga eller situation och tolkar det därefter.

Visas större förändringar i en tarot stjärna?

Hur mycket man känner av händelser är olika,  det hänger mycket på vad som sker i klientens liv. Vid tarot läggningar påvisas de större händelserna under perioden man valt att titta på. Vissa år är händelselösa och det sker inte så mycket och då visas heller inga större påtagliga händelser i tarot läggningen.

Visar en tarot stjärna allt som kommer att ske under perioden?

En stjärna visar på de händelser som ser ut att bli viktigast. De visar på de starkaste energierna för den lagda perioden. Även andra händelser kommer äga rum under denna tid men kommer inte vara lika viktiga.

Kan tarot korten ge fel information?

Nej, tarot korten brukar ge rätt information, men vi kan tolka fel. Om vi förhåller oss neutrala vid tolkningen och inte låter oss påverkas av förutfattade händelser och meningar så bör tolkningen av tarot korten bli riktig.

Om två tarotläggningar är likadana ut kommer då detta att ske?

Varje tarotläggning är unik så låt dig vägledas av vad vardera läggning vill säga dig.

Visas större förändringar i en tarot stjärna?

Hur mycket man känner av händelser är olika,  det hänger mycket på vad som sker i klientens liv. Vid tarot läggningar påvisas de större händelserna under perioden man valt att titta på. Vissa år är händelselösa och det sker inte så mycket och då visas heller inga större påtagliga händelser i tarot läggningen.

Visar en tarot stjärna allt som kommer att ske under perioden?

En stjärna visar på de händelser som ser ut att bli viktigast. De visar på de starkaste energierna för den lagda perioden. Även andra händelser kommer äga rum under denna tid men kommer inte vara lika viktiga.

Varför visar korten inte samma svar när ställer om sin fråga?

Ofta visar korten situationen ur olika synvinklar. Kanske är flera personer inblandade och vid andra läggningen visas andra personer som också är relevanta för frågan. Rör frågan arbete kanske betoningen nästa gång ligger på utmaningar du kommer möta på ditt nya jobb. Korten visas utifrån olika perspektiv. Titta på grundkorten, de är de viktigaste i läggningarna.

Vad visar tarot tarotkorten?

Korten visar det man behöver få veta, och det är inte alltid det man vill veta när man ställer sin fråga.

Ser dödsfall och olyckor i tarot korten?

Man kan välja att man inte vill se tragiska händelser som detta i korten. Man arbetar ofta tillsammans med andevärlden när man lägger tarot och man kan säga till den andra sidan att man inte vill se detta. Det är olika kort tillsammans som visar på dödsfall och andra större svårigheter. Kortet ”döden” kan också stå för en stor förändring vilken i slutändan kan bli väldigt bra. Att man går in i en ny fas som innebär större förändring som kan upplevas som jobbig när man är mitt i den men efter ett tag känns tillfredsställande.