Talismaner och amuletter

Guardian angel

 

Talismaner och amuletter för kärlek, beskydd, hälsa, lycka och framgång.

En amulett är ett litet föremål som görs och utrustning eller specifikt för skydd, oftast för att avvärja det onda och för att skydda mot sjukdom eller skada. Amuletter är oftast ringar eller något att hängas runt halsen. Oftast förvaras de i en liten påse.

Vad är en talisman och vad är skillnaden mellan talisman och amulett? En talisman är en symbol som sägs oftast vara besatt av ockulta krafter. Talismanen är ett föremål som fylls med energi eller kraft som användaren kan använda sig av. De drar till sig det goda som de är ämnade för. Man kan utforma talismaner på olika sätt för olika syften. En amulett kan vara i princip vad som helst; en tand, en fjäder, en sten etc. En amulett är till för skydd.

Hur skapar man en talisman? I teorin är det enkelt. Man tar ett föremål, renar det från alla energier och fyller det sedan med den önskade energin. Så jag tar min vackra sten, renar den och fyller den sedan med mental styrka.

 

Agrippas pentagram: För beskydd mot övernaturliga krafter och onda andar.

 

Pentagram: Ljusets kraft, magisk sköld för beskydd. Symbol för de fem elementen: Vatten, luft, eld, jord och själ.

 

Venus talisman: För glädjerik kärlek, beskydd av kvinnan och lyckligt äktenskap.