Spiritualism

Angels kopia

 

Spritualism är en livsåskådning med andlig vetenskap i filosofisk anda med en form av religiös åskådning i grunden, i den bemärkelsen att man tror på en skapare, en högre intelligens och att vi styrs av universella lagar och naturlagar. Spiritualismen erkänner en högre intelligens, en skapare och vi styrs av de universella lagar och naturlagar.

Som spiritualist tror man på ett evigt liv och att själen lever vidare och att man genom medium kan få kontakt med själar på den andra sidan genom att tala, skriva, rita, healing med mera.

Spiritualismen är en fin religion som inte är dömande och har filosofin att alla människor är lika värda.

Spiritualismens 7 principer

Spiritualismen lever efter inspiration av de 7 principer som mottogs år 1871 av mediumet Emma Hardinge Britten, från Robert Owen i andevärlden.

Respektfull gemenskap med det gudomliga

Sammanhållning mellan människor

Gemenskap och kommunikation med andarna

Andens fortsatta existens

Personligt ansvar

Alla val får en positiv eller negativ effekt

Vägen av evig utveckling är öppen för alla som väljer att gå den