Självrespekt är grundläggande för att vi ska få ett bra liv

Fjärlill blommor

Om vi saknar självrespekt blir vi osäkra och strävar efter att vara någon vi inte är. Att utveckla självrespekt innebär att odla sitt självförtroende och att på bra sätt kunna hantera de olika händelser vi möter. Tro på Dig själv och stå upp för den unika person DU är…