Självkänsla och självbild går hand i hand

Katt fjärillar

För att bli hel i båda måste man föra dem båda samman, då blir balansen fullständig mellan självkänsla, självförtroende och självbild.