Relationer

Tant kökssoffa katter

I relationer tränar vi oss i att lära känna oss själva och målet är att leva kärleken. När vi inser att relationer är en skola och att vi övar när vi lever i dem, kan vi få ut mer av våra relationer. Vi speglar oss i andra människor, i relationer och möten. Genom att se på hur våra relationer ser ut, kan vi också se hur vi själva fungerar i stort. Vi ger till andra det vi har inom oss och vi får tillbaka av andra det vi ger ut av oss själva.