Reflektion

Brygga blått - kopia

Att skapa tid för reflektion är viktigt för att nå inre växande och större tillfredsställelse. Reflektera innebär att du funderar över det som händer och vilken betydelse det har. Det är som att ställa sig vid sidan av sig själv och observera vad som sker och lägga märke till känslorna.