Rädsla

Bil bagage

Rädsla är en väldigt stark känsla. Den är tillräckligt stark för att påverka människors handlingar och till och med sätta stopp för livet. Våra val vare sig de bygger på rädsla eller kärlek visar vilka vi är, hur vi vill leva vårt liv och hur vi vill bli uppfattade. Att älska är livets naturliga energi, rädsla innebär att vi agerar genom ett onaturligt tillstånd. Kärleken fogar samman medan rädslan separerar. Rädsla gör att saker och ting inte faller på sina rätta platser och att man ofta går miste om en stor del av livet.