PSI träning med Zenerkort

Zenerkorten är en kortlek på 25 kort med stiliserade symboler med fem kort av vardera sort:cirklar, kvadrater, plus, stjärnor och vågor. Namnet zener kom av Karl Zener som uppfann korten. Ett annat namn för korten är ESP-kort och de skapades just för att kunna mäta ESP-fenomen.

Försökspersonen sitter ensam i ett rum och i ett annat rum sitter försöksledaren. Försöksledaren tar fram kort som försökspersonen gissar på.

Zenerkort kan man köpa eller tillverka själv för hand på tjockt papper.

  • Låt försöksledaren blanda korten. Alla 25 korten ska blandas. Försöksledaren ska placera kortleken nedåt på bordet. Han kommer då att vända det översta kortet, vilket gör att du inte ser det. Med stark koncentration börjar han studera kortet och överför samtidigt informationen. Försöksledaren måste vara noga med att inte ge dig ledtrådar i någon form.
  • Gör din gissning. Koncentrera dig på din intuition och bestäm vilket kort försöksledaren har i sin hand. Lita på din känsla eller på bilden som finns i ditt sinne. Vanligtvis är det den första känslan som kommer till dig som är rätt svar.
  • Ta reda på resultatet. Efter att du har gjort din gissning, låt försöksledaren visa kortet. Ange om du gav rätt eller fel svar på ett papper.
  • Fortsätt med resten av korten. Upprepa proceduren tills alla korten är klara. Se till att dina svar registreras korrekt genom att skriva ned dem. Denna träning kommer att hjälpa dig att mäta hur stark din intuition är på att uppfatta detaljer.