Att utläsa tid med hjälp av tarotkort

4 tarot ess

Det finns flera sätt att få fram tid med hjälp av tarotkort. Det är lättast att se det som ligger nära i tid när man lägger tarot. Det är också så att man inte kan se exakt när saker kommer inträffa. Det är svårare ju längre fram i tiden det gäller då man även påverkar situationer själv. Oftast räknar man utifrån händelser när något kommer att ske.

Metod 1 

Du kan använda denna metod för att se olika perioder:

Bägare (cups) – Våren,  börjar 20 mars

Stav (wands) – Sommaren, börjar 20 juni

Svärd (swords) – Hösten, börjar 21 september

Mynt (pentacles) – Vintern, börjar 21 december

Essen i varje svit visar på första veckan, tvåan representerar andra veckan etc. Så 5 i svärd visar på 5 veckan på hösten eller omkring den tredje veckan in i oktober. Prinsar/prinsessor visar på den elfte veckan, riddarna visar den tolfte, damerna den trettonde och kungarna visar på veckan mellan de olika årstiderna.

Metod 2

Denna metod visar på dagar, veckor och månader saker ser ut att inträffa:

Bägare – siffran på kortet visar på antalet dagar.

Stav – siffran på kortet visar på antal veckor

Mynt – siffran på kortet visar antal månader

Svärd – visar på att tiden är påverkbar utav dig, att den inte är förutbestämd

Queen of cups

Metod 3

Hovkorten kan visa på när något kommer att ske men de kan också visa på personer som kommer påverka situationen och som är födda i dessa stjärntecken:

Vatttumannen (20 januari – 18 februari) – Dam i svärd

Fiskarna (19 februari – 20 mars) – Page i bägar

Väduren (21 mars – 19 april) – Kung i stavar

Oxen (20 april – 21 maj) – Dam i pentagram

Tvillingarna  (22 maj – 21 juni) – Page i svärd

Kräftan (22 juni – 22 juli) – Kung i bägare

Lejonet (23 juli – 22 augusti) – Dam i stavar

Jungfrun (23 augusti – 22 september) – Page i pentagram

Vågen (23 september – 22 oktober) – Kung i svärd

Skorpionen (23 oktober – 21 november) – Dam i bägare

Skytten (22 november – 21 december) – Page i stavar

Stenbocken (22 december – 19 januari) – Kung i pentagram