Planchette

Planchette ny

Planchette

En planchette är en liten hjärtformad eller trekantig skiva som är försedd med små hjul på ben som den vilar på ett par centimeters höjd över underlaget så att den lätt kan glida runt och röra sig. Mitt på skivan så finns ett hål där man satt en penna i rät vinkel mot underlaget den är placerad på.

En planchette används ibland även till ett ouijabräde men är då anpassad till detta från början. Alla deltagare lägger ett finger väldigt lätt på planchetten varpå den, efter en stund vanligtvis börjar röra sig och skriva av sig själv.

Planchetten är en variant av automatisk skrift där flera personer samtidigt kan bidra med sina mediala gåvor samt förmågor. Ibland kan det vara svårt att tyda och se det skrivna resultatet.