Öppna Ditt hjärta & Ditt sinne

Flicka höns sjö

Du kan inte kontrollera vad som händer Dig, men Du kan kontrollera Din attityd gentemot det som händer Dig på så sätt bemästrar Du förändringen istället för att låta den bemästra Dig.