Spöken, andar och poltergeist

Ande spegel

Oberäkneliga andar och spöken är själar som sitter fast och inte har funnit vägen tillbaka till skaparen. De är paranormala skapningar, avlidna människor vars själar går igen på jorden efter livet. Fenomenet är känt i alla kulturer och bygger på tron att levande väsen har en själ som existerar oberoende av kroppen.

Möjliga grunder till detta sägs kunna vara speciellt tragiska och/eller plötsliga dödsfall, eller ett stort behov av att fullfölja något den inte fick gjort före sin död. De fäster sig ofta hos människor för att komma till det andliga ljuset som människor efterliknar. De vänder också ofta tillbaka till platser de har en anknytning till, eller till stället där de dog.

Har man burit på en oberäknelig ande över en längre tid, kan detta andeväsen ta mycket energi av personen som blivit utsatt. Personer som brukar rusmedel eller är alkolist, har ofta fler “öppningar” i sin aura  där dessa andar kan tränga in och bruka energi ifrån. Därför har dessa personer också ofta fler oberäkneliga andar knutna till sig.

Poltergeist är ett fenomen som är nära knutit till spökerier. Dessa spöken tillkänna ger sig ofta genom elektroniska eller materiella redskap. Ofta är det människor som är väldigt öppna och inte hanterar detta på rätt sätt som drar till sig energier som skapar poltergeist fenomen.