Nytt år med nya möjligheter

Flicka paraply resväskor liten

Gör dig av med gamla övertygelser som håller dig tillbaka! 

När vi väljer att se ändrade förutsättningar som en möjlighet och aktivt tar ansvar för att förbättra en situation vi inte gillar då öppnas helt nya dörrar.

Föreställningar, valda sanningar och övertygelser är otroligt kraftfulla. De har kraften att skapa, men också kraften att förgöra. Vår tolkning av det som hänt banar vägen för oss.

Hur du väljer att tolka en händelse blir till föreställning eller övertygelse om hur saker och ting är.