Numerologi

Här kan ni läsa mer!

http://www.wikihow.com/Find-Your-Lucky-Numbers-in-Numerology

Numerology

Numerologin tillsammans med astrologi, handläsning och clairvoyance är ett av de äldsta verktygen som finns, det är uppbyggd genom visdom och erfarenhet som blivit insamlat under tusentals år.

Varje händelse i universum vibrerar med sin egna energier och vibrationer.

När en människa föds får hon sin födelsetid som talar om vem hon är som själ. Genom den kan man sedan räkna ut hennes födelsevibration. Genom de olika siffervärdena i hennes namn får man fram olika nyckeltal. Dessa avslöjar hennes grundkaraktär i den fysiska världen samt visar vilka lärdomar hon har valt.

Numerologin beskriver för oss våra möjligheter, hur vi är, fungerar, våra positiva och negativa sidor, ser vad som hindrar och begränsar oss, våra emotionella problem, talanger och förutsättningar. Numerologin kan hjälpa oss att välja vårt yrke, förstå våra vänner bättre och att agera på bästa sätt genom dom förutsättningar vi har.

Numerologin är rent praktiskt ett siffertolkningssystem som bygger på esoterisk talsymbolik och alfabetets bokstavs symbolik. Den arbetar på det spirituella planet, både med födelsedata som beskriver vem du är och med beräkning av ditt namns bokstäver så kan man beskriva vilka energier som påverkar dig. För att få reda på vem just du är så behöver du konsultera en numerolog som kan berätta om din identitet. Dina namn blir omräknat till tal, och blir tillsammans med dina födelsetal använt till att beräkna ditt numeroskop. Ett numeroskop är också kallat “Diamanten”. Talen som blir beräknade genom enkla sammanslagningar berättar en liten historia om dig och ditt liv. Det hjälper dig att få en djupare insikt av dig själv, och varför ditt liv är som det är på gott och ont.

Systemet är praktiskt, och används med stor framgång för att hjälpa oss med andliga insikter och matriellt välstånd. Genom numerologin får vi möjligheter att se tiden från vår barndom klarare. Man kan få en bättre bild och förståelse för människorna i omgivningen och utifrån detta kan man sedan skapa bra förutsättningar för positiva och bra relationer, och avslöjar Dina möjligheter samt talanger dvs. dom bär på en mängd information om oss själva, våra vänner och familj.

Det material som här används för beräkningar och tolkning består av födelsedatum (år-mån-datum). Dessutom används bokstäverna i dopnamnet vilket betyder det första hela namn (förnamn – ev. mellannamn – efternamn) som nedtecknas officiellt när Du blev bokförd i folk bokföringen. Utöver detta, vilket är den viktigaste basen, så kan även adoptionsnamn, smeknamn, “gifto namn” samt egna officiella namnändringar jämföras med basinformationen som komplement till numeroskopet. Siffrorna som döljer sig i ditt födelsedatum och namn, beskriver din personlighet

Födelsetal

Inom numerologin finns det olika tal som representerar oss och som färgar den energi vi har runt omkring. De tyngsta är dels vårt födelse tal, som kommer att vara detsamma livet igenom. Det är den dag, månad och det år då vi är födda. Mitt födelsetal är nummer 7. Det har alltid varit och kommer så vara igenom hela mitt liv. Med det vet jag också att siffran 7 styr och färgar mitt karma, mina visioner, mina utmaningar och mina förutsättningar livet igenom. Detta är min “livsläxa” och anledningen till att jag är född till detta liv på jorden.

Summera siffrorna och förkorta dom tills du har en siffra, får du siffrorna 11, 22 eller 33 så ska dock dessa ej läggas ihop till en siffra då det är en Mästares siffror.

Exempel:
2006-10-26 = 2+0+0+6+1+0+2+6 = 17 = 1+7 = 8
1968-09-23 = 1+9+6+8+0+9+2+3 = 38= 3+8 = 11

Denna siffra ger Livsvägen (karman) som beskriver dina inre medfödda egenskaper.

Tolkas så här:

1: Du är initiativrik, lite av en pionjär, självständig, har en stark personlighet. Vill få vara oberoende, är modig, envis, ambitiös, har viljan att leda, är dominerande, är en ledartyp, behöver utveckling, är snabb och inte rädd för att starta något nytt.

2: Du är diplomatisk, duktig på att samarbeta, lyhörd för andras behov. Kan vara övertygande, är charmig, många gånger en medlare, stödjer andra, söker efter harmoni och balans, är vänskaplig, diplomatisk, tycker om samarbete.

3: Du är bra på att kommunisera, duktig på att inspirera, ofta optimistisk. Ger andra mycket glädje, är kreativ, livlig, optimistisk, charmig, lite barnslig, entusiastisk, social, framgångsrik, mår bra av lite lyx och glamour.

4: Du är praktisk till din läggning, många gånger uthållig, målmedveten, ärlig. Vill ha stabilitet, är pålitlig, arbetsam, gillar tradition, är envis, ibland lite inåtvänd, praktiskt till din läggning, inger respekt, vill bygga på saker som håller, behöver säkerhet och trygghet.

5: Du tycker mycket om frihet, är medmänsklig, har livslust, gillar förändring, är modig, ganska otålig, kan ta risker, är förändringsbenägen, står för fritt tänkande, kan vara en risktagare, gillar att resa, har mycket energier.

6: Du är lojal, kärleksfull, tycker om ditt hem, dina nära är viktiga för dig. Är vårdande, lugn, balanserad, förstående, vänskaplig, ödmjuk, omtänksam, behöver kärlek, tycker om familje livet, är plikttrogen och ansvarsfull.

7: Du är analyserande, djup, intuitiv, söker kunskap inom det okända. Mår bra av viss ensamhet, är lite inåtvänd, reserverad, behöver lugn och ro, mår gott utav meditation och avslappningsövningar, har behov av att få vara privat, är allvarlig, djup, filosofisk, lite mystisk, analytisk samt observant.

8: Du strävar efter balans, harmoni, är vilje stark, ofta effektiv. Har ledarskaps anlag, är engagerad, har drag av själviskhet, ett gott hjärta, är driftig, gillar pengar, tycker om det materiella, är ofta duktig på att organisera, vill ibland få vara den som bestämmer.

9: Du är konstnärig, har mycket känslor, kan tycka om att resa för att vidga Dina vyer, är vidsynt, ganska ombytlig, romantisk, lidelsefull, har medkänsla, förlåtelse, är konstnärlig, har intuition, är sympatisk.

11. En Mästares nummer, andlig budbärare, själv upplysning genom andlig inspiration (läs även nummer 2).

22. En Mästares nummer, den store byggaren, självkontroll genom självförverkligande (läs även nummer 4).

33. En Mästares nummer, mästaren av helande genom kärlek och osjälviskt givande (läs även nummer 6).

Namntal

Det andra stora talet man oftast talar om är “Namn talet”. Till skillnad från födelsetalet kan detta förändras under livets gång genom att du t ex gifter dig, byter namn, lägger till eller tar bort ett namn. På samma sätt är detta det tal som förändras och som på olika sätt stödjer och visar på olika större händelser som du kommer att möta livet igenom.

Ta det fullständiga namnet som du föddes med och byt ut bokstäverna mot siffrorna enligt nedanstående tabell:

1 = A, J, S, Ä
2 = B, K, T, Ö
3 = C, L, U
4 = D, M, V
5 = E, N, W
6 = F, O, X
7 = G, P, Y
8 = H, Q, Z
9 = I, R, Å

Själva uträkningen av ditt namn går till på följande sätt.
Tag ditt namn som du fick vid födelsen, för och efternamn.

Den inre livslinjen består av vokaler och sätts ovanpå linjen & konsonanter under linjen

Vokaler
5 9 1 1 9 5 6 1 6 = 43 = 4 + 3 = 7 din “Inre livslinje” är 7

Erika Alice Johansson din “Mönsterlinje” 7+11= 18 = 9

9 2 3 3 1 8 511 5 = 38 = 3 + 8 = 11 din “Yttre livslinje” är 11
Konsonanter

Inre livslinjen adderas med yttre livslinjens värde och delas till minsta värde 7+11= 18 = 9.
(Dock inte om talen hade slutat med 11, 22 eller 33, de talen delas inte).

Dessa siffror ger dig ditt “Ödestal” som berättar vad du kommer att behöva göra under din livstid.

Kommande år

Om du vill se hur ditt kommande år 2007 ser ut att bli, så tar du den månad samt den dag du är född och lägger ihop med t ex 2007 som då blir 2007 + 03 + 24 = 36 = 3 + 6 = 9

Det här är den grundenergi som varje siffra innehåller om man vill titta in i vad framtiden innehåller beroende på vilket år man möter, naturligtvis så finns det både djupare och bredare tolkningar.

År 1 – Start, ett visst nytänkande, impulsivitet, nya möjligheter.

År 2 – Vidareutveckling, samarbete, överenskommelser, tålamod, villighet att dela med sig.

År 3 – Kreativitet, inspiration, fantasi, kärlek, självutveckling.

År 4 – Stabilitet, rutiner, detaljer, underarbete, planering, gott omdöme.

År 5 – Utveckling, möjligheter, förändring, frihet, personlig tillväxt, resor, stimulans, rastlöshet.

År 6 – Harmoni, helhet, ansvarstagande, engagemang, intuition, gränssättning, respekt, samarbete.

År 7 – Analyserande, funderingar, vila, lugn och ro, stillhet, tystnad, självanalys, ifrågasättanden.

År 8 – Drömmar, förhoppningar, kontroll, organisation, planering, utveckling, drivkraft, effektivitet.

År 9 – Avslutning, slutförande, rensning, känslighet, överblickar, starkt känsloliv, modlöshet.

Det allra viktigaste talet är din livsväg. Även om du måste ta hänsyn till samtliga tal utgör ändå livsvägen nyckeln till hela ditt diagram. Det betraktas också som ditt lyckotal.

LIVSTALET: visar dig din livsväg, vad du ska lära dig i livet. Kallas också ditt lyckotal.
FÖDELSETALET: visar hur du tänker, fungerar och agerar när du är ensam och för dig själv.
VOKALTALET: visar din yttre personlighet och sådant som påverkar hela dig.
KONSONANTTALET: visar hur du uppfattas av andra omkring dig, vilken bild utomstående får av dig, det första intrycket som du ger dom.
NAMNTAL: visar vad du verkligen gör och hur du samspelar med dem runt omkring.
SAKNADE TAL: visar på en saknad egenskap hos dig som du bör försöka utveckla genom att ta in mer i ditt liv.
CYKLISKA TAL: visar när olika perioder i ditt liv börjar/tar vid och slutar.