Mod

Ängel 1

Modet att våga överlämna sig till de krafter som gör att vi andas utan att tänka på det kräver att du

har tillit till dig själv och god självkännedom som bas att landa i och utgå ifrån.