Medium

Änglaflicka vingar

Medium en länk till andevärlden

Livet är en stor gåta och många funderar över vad som är meningen med livet. En viktig del av livet enligt mig är att lära sig att utveckla medkänsla – kärleksfull vänlighet.

Som medium länkar man till andevärlden och skapar en bro till den andra sidan. Medium tar kontakt med bortgångna personer som gått över till andevärlden för att förmedla en information och medvetenhet till de efterlevande.

Vårt livstema är något som vi själar väljer själva. Få ”har valt den mediala vägen”. Som alla våra kommande vägar i livet så är den mediala krävande och utmanande men på samma gång mycket givande.

En av de viktigaste delarna av arbetet som medium är enligt min uppfattning att kunna ge fortlevnadsbevis på att våra nära och kära finns med oss även efter den fysiska döden. Sedan är det naturligtvis en bonus i det hela att andevärlden likaså ger oss råd och tips om hur vi bäst kan förhålla oss till de livssituationer vi hamnar i.

Enligt min mening är alla är födda med denna mediala begåvning och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriöst intresserad.

Min andliga resa som medium

Jag själv upptäckte redan som barn att jag var medial. Likaså har mitt intresse för det övernaturliga och det okända alltid varit väldigt stort, den mediala biten alltid följt mig. För mig som medium är det en gåva som jag valt att förvalta väl. Min karma var att i detta liv utveckla mig till medium och denna väg har känts väldigt naturlig för mig. Alla har vi olika vägar att gå och jag valde tidigt min väg, den andliga vägen. Att jag skulle bli ett medium har alltid funnits med mig, ibland medvetet och ibland omedvetet. Har alltid varit en sökare, hela livet har jag känt att det finns något mer än detta och att det finns något som är större än oss själva

Känner man att man har en dragning till att bli medium så kan det räcka, man kan helt enkelt vara i kontakt med sig själv. Så lyssna alltid inom dig, din själ vet din väg.

Andevärlden är full av kärlek

Var inte rädda för dem i andevärlden. De andar som kommer igenom vill alla väl och de vill ofta förmedla råd till oss och brukar vara väldigt kärleksfulla i sina budskap. Andar har mycket humor och de förekommer ofta många skratt och roligheter när de kommer igenom. Ibland så skojar de friskt med både medium och publiken.

Det kommer ett väldigt stort ansvar med att vara medium

Som medium behöver man ha livserfarenhet för att kunna hantera och hjälpa människor som inte mår bra. Ett medium måste kunna förstå, stödja på ett bra sätt och för att kunna detta behöver man ha kommit långt i sin personliga utveckling. Det är viktigt att vi medium mår bra själva och inte har tunga obearbetade händelser med oss. Min erfarenhet är att våra andliga vägledare och guider helst arbetar med oss när de känner att vi är trygga och stabila. Ibland prövas vi och blir också ifrågasatta. Ett bra medium tror inte för att den vill tro utan det tror för att den har fått trovärdiga bevis för att det finns andra energiformer och andeväsen som vi kan komma i kontakt med.

Att vara ett medium är en yrkesroll

Vi som arbetar som medium är vanliga människor, när vi inte arbetar så är vi som vem som helst. Vi vill heller inte bli behandlande som något annat än vanliga människor. När ett medium arbetar så är kanalen dvs länken till andevärlden öppen och när mediet inte jobbar så stänger det ner och lever ett helt vanligt liv.

Jag har under min tid som medium fått lära mig att jag enbart är en neutral kanal för andevärlden. Det är andevärlden som bestämmer vilken ande som kommer igenom mig som kanal och vilket budskap det vill förmedla. Enligt min mening har andevärlden en mycket högre intelligens än oss, och det är de som bestämmer vilken vägledning eller vilket budskap som är relevant för klienten, jag är bara en del av ett team.

Många gånger kan livet vara lite förvirrande för oss medium. Vi känner ofta att vi inte hör hemma här och att vi inte riktigt passar in. Upplever många gånger att vi är iakttagare som ser på utifrån.

Hur utvecklas man som medium

Som barn var jag känslig och ganska orolig. Tyckte inte om att vara barn utan ville alltid bli stor. Kände mig aldrig hemma i min roll som barn och tyckte att barndomstiden många gånger var tuff. Detta gjorde att jag tidigt började söka mig inåt och fick upp intresset inom det andliga. Satt ofta och läste om spökerier och övernaturliga upplevelser i min farmors veckotidningar. Det är inte ovanligt att medium börjar utveckla sitt intresse för det andliga tidigt i livet för att lära oss att känna av. Jag var känslig och kände av andra människor hela tiden, jag trodde det var likadant för alla.

Kan man som medium se allt hos en annan människa

En medial person kan inte läsa av alla människor och kan heller inte se allt. Det hade varit jobbigt för en medial person att se in i alla personers liv. Då hade mediet slitit ut sig. Något man lär sig under sin utbildning är att stänga ner för att undvika detta.

Jag tar inte beslut åt människor när jag arbetar som medium och jag talar inte om för dem vad de bör göra med sina liv. Det är inte mitt jobb att ta beslut åt andra och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Det är upp till klienten att själv att bestämma utifrån sin egen sanning.

Mitt arbete som medium är bara att förmedla det som kommer från anden, och inte att omvända människor till mitt tänkesätt eller min tro på ett liv efter döden.

Har alla medium sett övernaturliga saker som barn?

En del medium har sett andar som barn och andra inte. En del medium börjar sin andliga utveckling tidigt och en del börjar den senare. En del medium har inte haft kontakten öppen då de först behövde andra livserfarenheter, och var därför stängda för kontakt med andevärlden som barn. Andevärlden vill heller helst inte skrämmas och skapa rädsla. Många barn är mörkrädda och då kan det bli ännu värre om man börjar känna av starka energier runt sig. Effekten kan bli att barnet stänger av helt och hållet och väljer att inte mer öppna upp sig igen.

Hur kan man stänga ner kontakten med andevärlden?

Många människor upplever ofta att de upplever att de är öppna, både för känslor och för andar. Att det påverkar deras liv negativt. Hur kan de stänga ner och hantera dessa saker som de inte förstår? Finns inget lätt svar på detta, man kan inte lära någon att stänga ner eller att hantera detta på ett par minuter. Det är en process som tar tid. För att göra det behöver du lära dig vad det är som påverkar dig. Kommer dessa känslor eller tankar som du får från andevärlden eller tar du in dem telepatiskt från en annan person? En chakramedition kan vara till stor hjälp för att stänga ner och inte vara så mottaglig.

När jag arbetar som medium är jag en öppen kanal för andevärlden. Själv har lärt mig att öppna upp och stänga till andevärlden med tankens kraft.

Det finns olika sätt som medium att länka med andevärlden

Som medium får man förnimmelser genom sina sinnen när man får kontakt. Det innebär att man kan höra, se, uppleva dofter, känna smaker och känna den fysiska kroppen.

Mentalt medium

Arbetar man som mentalt medium handlar det om att kommunicera budskap. Mediet släpper helt de egna känslorna och värderingarna för att komma i kontakt med de andar som vill göra sig förstådda eller träda fram från andevärlden.  På tv-program som ”Det okända” är det oftast mentala medium man ser.

Transmedium

Den som är ett transmedium är inte själv medveten om vad som sker, och är utan inblandning av egna tankar och känslor. Man försätter sig i trans och överlåter kroppsligt tal och funktioner till någon från den andra sidan. Talet kan förändras och påminna om den person vars gestalt nu använder mediets tal. En del anser att detta en av de djupaste typerna av medialitet då man helt ställer sig utanför och är en kanal för dialog mellan klient och besökare. Ibland kan också ett mediums ansiktsdrag och utseende förändras. Detta kallas transfiguration och är någonting som kan ske om den som talar börjar ta en fysisk form. Det är inte många som upplever transmedialitet och betydligt färre som är med om transfiguration.

Fysiskt medium

Detta innebär att föremål i ett rum rör sig, att ektoplasma (energi) formas till ett föremål eller till en kroppsdel, man kan se varelser, väsen och saker kan börja skaka eller flytta på sig. Det finns endast ett fåtal i Europa som arbetar som fysiskt medium och det är inte många som får möjlighet att närvara vid en sådan manifestering. Oftast är de som får vara med väl utvalda för att få fram de energier som behövs.

Psychic art

Det finns ett par medium i Sverige som arbetar med detta. Ett fåtal medium som behärskar detta sätt att arbeta och resultaten är ofta häpnadsväckande. Psychic art går ut på att ett medium i förväg ritat av anden som kommer för en seans eller sittning. I vissa fall kan teckningen vara ett direkt porträtt av anden i fråga, det vill säga den som besöker dem från “andra sidan”

Klärvoajans

Klärvoajans betyder klarseende. Man kan beskriva förmågan att få information via inre bilder, att se med sina ”inre ögon”. Det kan gälla händelser, personer eller ting som inte har en materiell aspekt. Det kan röra en avliden människa eller ett andeväsen” men också auran hos en levande person.

Kläraudiens

Kläraudiens betyder att ”höra klart” man hör men inte med den yttre hörseln. Det har att göra med en inre information eller ett inre ”vetande”.

Hur tidigt kan man få kontakt med en avliden på den andra sidan?

Enligt min erfarenhet så brukar anden vilja få vila när den kommer över på den andra sidan en kortare tid men de kan ofta komma omedelbart efter sin bortgång om den så önskar. Jag har vid att par tillfällen kommit i kontakt med bortgångna efter bara några dagar. Ibland sker ingen kontakt beroende på att klienten av någon anledning inte är mogen för en andekontakt.

Hur visar sig andevärlden under en seans?

Det kan t ex låta så här: ”Jag har en kvinna med mig som inte är så lång. Hon ser ut att vara i 50-års åldern, med tunt ljust hår. Hon har ”fyrkantigt” ansikte och glada, vackra ögon. Jag känner mig full av skratt och bus, så det känns som om hon var en mycket positiv och gladlynt person när hon levde här på jorden. Hon har vårdat människor i sitt yrkes liv och hon gick bort mycket hastig. Hon ger mig smärta över bröstet, hon talar om att hon var hemma när han gick över till den andra sidan.

Hur går en medial konsultation till?

När man kommer till mig som medium så brukar jag alltid be klienten ta med ett foto eller ett föremål som rör den ande man vill komma i kontakt med. Jag kan inte garantera att just den avlidna kommer då de är upp till dem på ”andra sidan”. När man går till ett medium, är det bra att inte ha för stora förväntningar på att en speciell ande skall komma. Det finns olika skäl till varför andar kommer eller inte. Ibland vill de inte och ibland kanske klienten inte är mogen för en kontakt.

Vid en konsultation så ber jag klienten lägga upp en eventuellt bild på bordet, alltid upp och ner så jag inte ser bilden. Jag vill inte se bilden. Därefter skriver jag ner informationen som kommer till mig, och efter det överlämnar jag över informationen till klienten.

Varför är det bra att skriva ner budskapen först?

När klienten lämnar en sittning med mig så vill jag att klienten ska komma ihåg informationen kom från mig, innan vi började seansen. När man har suttit en stund så är det lätt att glömma i vilken ordning allt sades..

Medial vägledning och tarot

Ibland vill kunden att jag skall lägga tarot, de är hela tiden kunden som bestämmer hur man vill ha det. Träffar jag kunden så är det bra om kunden blandar tarotkorten själv. Jag lägger sen ut det Keltiska korset. Jag börjar med att berätta om det som ligger i nuet och det som har hänt tillbaka tiden först. De första korten jag tolkar är mycket viktiga att de blir rätt först. Du kan ställa dina frågor om det som är viktigt för dig. De är inte alltid man kan få ett svar. Jag spelar ibland in konsultation på cd, för att klienten skall få möjlighet att lyssna på readingen i lugn och ro. De kan bli ganska mycket information på en gång och man kan ha svårt att komma ihåg allt.

Mina tankar om mediumskap

För mig är livet är oändligt och härligt. Vi lever så länge vi har något här att lära och när tiden är mogen och vi har genomfört vår livsplan då är det dags att bege sig till vårt riktiga hem på den andra sidan. På jorden är vi bara korta stunder var gång vi väljer att återfödas. När vi avlider då lämnar vår själ den fysiska kroppen då den inte längre behövs. Den har fungerat som ett redskap under livet och lämnas kvar på jorden. När vi lämnar jordelivet blir vi mottagna av våra nära och kära på andra sidan. Där lever våra själar som andar tillsammans i en ljus fin dimension. I varje jordeliv lär vi oss nya saker, livet är som en skola med olika lektioner där vi har saker att lära. Målet med livet handlar inte om att bli förmögna, vackra och berömda. Det handlar om att vi ska lära oss villkorslös kärlek, för att kunna ge kärlek och hjälp till andra människor. Som andar kan vi komma hälsa på de som lever kvar på jorden och hjälpa dem i deras utveckling.

Söker du ett medium och medial rådgivning?

Medial vägledning ge klienten en klar bild av vem man är, vilka livsvägar man har att välja på. Vägledningen ger en möjlighet att utvecklas, växa och förstå sig själv på ett djupare plan.

Det är inte alltid lätt att hitta rätt väg i livet, om man gått vilse. Genom andevärlden kan man få hjälp med vilken väg som passar bäst att vandra. Kanske går man och funderar över något speciellt, vilken väg man ska välja? Vilket val som är det rätta eller över hur saker kommer att bli?

Som medium kan man förmedla budskap och ge andliga nycklar. Dessa gör klienten stark inför de utmaningar man ställts inför. Under en medial konsultation får man perspektiv och förståelse för den resa man genomgår. Som medium ser man situationen ur olika synvinklar och man kan lättare att förstå det som sker.

Medium hjälper likaså klienten med att få kontakt med den andra sidan, kanske har man någon närstående som gått över.

När en stor sorg, ett trauma eller ett sjukdomstillstånd drabbar en, är det vanligt att man inte kan se helt klart. En dimma lägger sig över en. Känslorna och intellektet glider mer och mer isär och man blir olycklig och funderar. Man kan bli deprimerad och depression leder en inte ut ur olycklighet, snarare djupare in i den.

Ibland är det skönt att få medial vägledning och ingen fråga är för liten eller för stor!

Samtalspartner

Ibland behöver man en medmänniska, någon man kan vända sig till och prata med? Någon som lyssnar och förstår. Man kanske står man inför vägval och beslut? Kanske har man oro, problem, konflikter eller kaos i livet – inget är främmande för mig.

Hos mig finner man en medial samtalspartner. som lyssnar och visar på olika alternativ och möjligheter gällande ens liv. Kanske kommer saker fram som man inte har velat acceptera tidigare. Det handlar om livet och olika situationer som behöver belysas så att ljus och kärlek kan börja lysa upp på vägen. Kanske behöver man ta beslut gällande privatlivet, arbetet, hälsan eller affärer. Det är klientens sak att ta beslut efter den mediala vägledning man får.

Oavsett hur klientens problem yttrar sig eller hur dess livssituation ser ut kan man ringa och få stöd, hjälp och medial rådgivning.

För mig som medium är det viktigt att klienten känner förtroende och min önskan är att klienten ska känna sig trygg i kontakten med mig. Som medium arbetar jag under tystnadsplikt och behandlar det som framkommer med stor respekt.

Olika vägar i livet

Vi har alla olika syften och drömmar i livet?  Vad vill man uppnå och åstadkomma? Vilka avtryck vill man göra? Hur vill man leva och jobba? Stora och viktiga frågor men inte alltid så lätta att svara på. Det är alltför vanligt att vi sätter upp mål, visioner och lever ett liv utifrån vad vi tror att vi vill och tror är möjligt, i stället för det vi egentligen skulle vilja och egentligen kan uppnå.

Kanske har man länge försökt fly undan känslan av att något är fel i ens arbetssituation? Längtar man kanske efter att göra något annat? Något som är mer meningsfullt, men man vet inte vad.

Det finns så många undanflykter till att inte göra saker. Man är för ung eller för gammal, det är för farligt, man vågar inte, man orkar inte, man har inga pengar eller annat som stoppar upp på vägen.

Som medium ser man oftast inte bara en väg utan flera olika möjliga vägar och möjligheter..

Här får hos mig får alla lätta sitt hjärta och hjälp med att finna nya vägar på livets resa.