Medial sittning

2 söta God Jul Änglar

Vid en konsultation eller som många säger en “sittning” och mediet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediet får. Ibland kan det hända att man kan missförstå en andekontakt och då är det viktigt att gå tillbaka och be om mer information. Ibland kan det vara svårare att få en ande att träda fram. Det är sällsynt men om det sker så är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. Kanske klienten inte är redo för en andekontakt och då vill andevärlden inte träda fram. Man kan försöka vid ett annat tillfälle istället. Ibland får man reda på saker som är känsliga och då gäller det att vara professionell och lägga fram dessa saker på ett bra sätt.

Människor som är stängda, tvivlande och inte tror på mediala kontakter är också svåra att ha en sittning med. Det är som om “överföringen och kanaliseringen” inte kommer igång och det blir svårt att förmedla något.

När man har en medial sittning eller reading med en klient så kan jag som medium aldrig bestämma över vem det är som vill träda fram och komma till tals. Det finns ofta en plan, även om vi människor inte förstår den, med vilken ande det är som kommer till tals. En del klienter säger att de förstår detta men man känner och ser att de blir besvikna när inte den anden som de önskat kommer för att förmedla något.

Att arbeta medialt kräver disciplin. Jag brukar avråda människor som tar kontakt med mig från att experimentera utan vägledning från en erfaren ledare. “Anden i flaskan” kan verka vara en ofarlig lek, men det avråder jag från då det kan dra till sig intresse från andra sidan och obehagligheter kan uppstå.

Att gå på kurser, att sitta med i en medial utvecklingscirkel och läsa mycket inom det spirituella för dig framåt på din andliga resa och det rekommenderas varmt.

Andekontakt

Ett medium är en person som inte bara är intuitivt begåvad, utan dessutom kan länka med andevärlden.

Det finns mycket vi inte kan uppfatta med ögonen och för att få tillgång till den information som finns tillgänglig, samt för att kommunicera med andra andeväsen och varelser så kan man ta hjälp av ett medium.

Att arbeta som medium innebär att förmedla budskap mellan andevärlden och vår värld. Alla människor har gåvan och kan genom träning utveckla sin egna mediala förmåga. Att kommunicera med andevärlden tror många är en unik gåva som är få förunnat. Men alla är födda med denna gåva och jag tror att alla kan lära sig att förnimma andevärlden om man är seriös och väldigt intresserad.

När man har en konsultation eller som många säger en ”sittning” och mediumet har en andekontakt gäller det att neutralt förmedla den information som mediumet får. Ofta är det inga problem men ibland kan det vara svårt att förstå vad anden säger eller menar.

Ibland är det svårare att få en andekontakt. Det händer inte ofta men om det händer är det viktigt att vara ärlig och säga som det är. En orsak till att man inte får andekontakt kan vara att klienten inte är redo för det eller att tiden inte är mogen.

När man har en medial sittning med en klient kan jag som medium heller aldrig styra vem det är som vill komma till tals, andarna väljer själv vem som skall komma.

Ett duktigt medium har arbetat med sig själv på det personliga planet och andevärlden arbetar genom mediet på olika sätt. Ett mediums medvetande tillstånd kan variera beroende på vilket sätt som passar mediet och andevärlden bäst.

Ett medium kan använda sig av flera olika metoder i kommunikationen med andra världar.

Den renaste formen av kommunikation mellan andevärlden och vår värld sker då mediet är i trans och i det fysiska fenomenet direktröst. Då har mediet minst möjlighet att färga budskapet. Vid mentalt mediumskap är mediumet vid normalt medvetandetillstånd, detta brukar vara det mest vanliga och är många gånger väldigt effektivt.