Magi

Magi örter kopia

Den verkliga magin finns i själen och dess samhörighet med de verktyg du använder. Använd ritualer på ett klokt vis. De får aldrig användas för att skada eller få kontroll över någon eller något. När du utför en magisk ritual så tänker du din avsikt. Håll fast vid denna tanke och magin frambringas tillsammans med dig.

Om du vill göra en egen ritual samlar du in de tillbehör som behövs i naturen. Kraften ökar och du förstärker din relation till naturen.

Levande ljus är viktigt då det är ett element inom andligheten och det skapar likaså stämning. Örter och eteriska oljor är också viktiga ingredienser.

Köp lite olika oljor du sedan har hemma och köp färska eller odla egna örter du sedan torkar. En mortel att blanda allt i behövs, likaså en bägare, en liten flaska och en sax du endast har för detta ändamål.

Månen och dess olika faser är viktig i alla ritualer. En tilltagande måne, dvs när den blir allt ljusare och fullmåne är bra när du vill dra något till dig. En avtagande måne minskar och driver kraft tillbaka.

Om dina intentioner och motiv är rena förstärker de dina krafter att dra till dig både framgång och lycka. Ärlighet och strävan i de magiska ritualerna ger utdelning.