Lycka, glädje och välbefinnande!

Båt pojke liten

Glädje och andra positiva känslor ger kraft och främjar välbefinnandet. Glädje, skratt, positivt tillstånd och positiva känslor frigör energi, möjliggör nyskapande och öppnar kanaler för problemlösning. Glada människor får energi och mycket genomfört.

Glädje kommer utav små vardagliga saker som att:

– umgås med människor man tycker om

– vara i naturens härlighet och äta god mat

– få uppmärksamhet och känna tacksamhet

– se ett leende och blinkning med ögat i förbigående

– ligga på bastulaven och känna kroppen må bra

– kura ihop sig under filten och läsa en bok.