Lycka

Kvinna blå dress

Vi behöver lycka men vi behöver också mening i våra liv. De som lyckas hitta en mening med sitt liv mår oftast så mycket bättre…