Lycka

Kvinna spegelbord

Att glädja andra är det bästa sättet att nå förverkligande. Söker Du verklig lycka behöver Du glädja någon annan…