Livslust…

Katt badkar

Livslusten är en resa utan kompass i väglöst land. Ett äventyr!

Mia A-B, april 2004