Livets växlingar

Kvarn

De flesta är rädda för förändring, och andra låter förändringen gå dem förbi. Förändringen är nyckeln. Utveckling och expansion blir resultatet om vi väljer att följa flödet, medan stagnation blir resultatet om vi stannar kvar vid minnen, händelser, njutning och inspiration. Vi vill gärna hålla kvar de mest inspirerande eller njutbara stunderna i livet.

Förändringen gör livet förnybart och levande. Har vi tillit till livets flöde hjälper det oss att undvika stagnation och oro för det som ska ske. Det som får människor att oroa sig för framtiden är rädslan att det bästa redan har skett, eller att en missad möjlighet ska visa sig vara avgörande. Framgångar bygger på tilliten till att inspirationen och möjligheter kommer tillbaka.