Livets skola

Änglar gunga kopia

Livet på Jorden innebär att vi föds för att inhämta lärdomar. Men det är först när vi kommer i kontakt med våra känslor och värderingar som vi ser hur vår läroplan ser ut. Varje svårighet som möter oss, erbjuder oss en möjlighet till att växa. Universum är vår läromästare medan livet självt är vår lärare. Alla smärtsamma situationer och känslor vi kommer i kontakt med, visar oss vad det är som vi gör mest motstånd mot att förändra. Våra liv innehåller flera kurser med olika innehåll. Kurserna handlar oftast om kärlek och rädsla. Vi måste alla lära oss våra läxor vare sig det är genom att lära eller lära ut.

Kärlek är vår största läxa. Allting annat, våra prestationer, kunskapsnivåer, materiella rikedomar, intellekt m.m. är ovidkommande när man ser livet ur universums perspektiv.