Livet har ingen annan betydelse än det vi ger den…

Fönster bok sommar duk

Det är ditt liv – inte andras. Gör det Du verkligen själv vill och längtar efter. Lär Dig att sätta Dig själv först, utan att vara självisk. Då fylls Du av kraft och en härlig energi som Du kan sprida vidare… ♪