Livet fyll det med det allra bästa…

Stolar sjö tecknad fin

“Det börjar med en tid som kallas födelse

och fortsätter till en tid som kallas döden.

Det kallas LIVET.

Det kommer utan garantier, av 60 år eller 6000 mil,

oavsett vilket som kommer först.

Och på något sätt så har även instruktionsmanualen för livet utelämnats.

Ja, allt vi får är själva livet.

Och nu är det upp till oss att ge det ett innehåll.

Livet kommer i form av möjligheter som är lätta att känna igen

– så fort som vi har missat dem.”

Författare okänd