Livet är som en dans…

Kvinna hår röd orange

Ibland är stegen lätta att lära, emellanåt är de svåra. Ibland är rörelserna snabba men tidvis kan de vara långsamma och graciösa. Båda tar tid, kräver övning och tålamod. Var beslutsam, målmedveten och Du når tillfredsställande resultat.