Låter Du Ditt förflutna hindra Dig?

Flickor bagage

Kan Du inte glädjas idag pga av något som tidigare hänt? Att hålla fast vid det förgångna, i gammalt groll är eller annat tragiskt gör skada och ingen nytta. Det som har skett har skett och kan inte ändras. Städa bort det förflutna i Ditt sinne och den känsloladdade bindningen och Du kommer känna Dig fri och mycket gladare… ♪