Låt varje själ finna sin egen väg…

Man portal Italien

Inkräkta aldrig på någon annans väg, alla måste få nå målet på sitt eget sätt!