Låt varje själ finna sin egen väg

Man portal Italien

Inkräkta aldrig på någon annans väg, alla måste få ta sina egna vägar.