Pendel

Pendel!
Kvinna pendel

Pendel! Lär dig pendla

1. Tag en köpt pendel, ring eller en kristall och sätt fast den i en tunn kedja eller i tråd.

2. Sätt sedan pendelns snöre/kedja mellan tummen och pekfingret, stöd armbågen mot bordet som Du har framför dig och låt pendeln hänga fritt.

3. Be sedan pendeln att markera ett JA genom att cirkla medsols i en ring, ju större ring det blir desto tydligare Ja får Du sedan som svar på Din fråga.

4. Be pendeln också markera ett NEJ genom att pendla från sida till sida, dvs sidledes.

5. Sedan börjar Du med att ställa olika frågor till pendeln som Du vet svaren på.

6. Ställ sedan frågor till pendeln där Du kan kontrollera att svaren Du får stämmer och är korrekta.

7. Efter ett tag när Du känner att Du har övat tillräckligt och känner att Du behärskar ovanstående punkter så kan Du nu börja fråga om sådant som Du undrar över och inte vet svaret på.

8. Det är också väldigt viktigt att Du är tydlig när Du ställer Dina frågor så att frågan och svaret inte kan misstolkas eller tolkas på olika sätt.

Många säger att man ska använda sig utav sin vänstra hand när man pendlar då den sägs styras av vårt undermedvetna.

Skaffa rätt Pendel

När Du ska köpa en Pendel så är det viktigt att Du hittar en som Du tycker om och som känns rätt och bra för Dig.
En Pendel brukar i regel inte kosta så mycket men det beror också på vad den är gjord av. Pendlar förekommer mestadels i mässing, sten och kristall men kan också vara t ex en ring.
Pendlar av mässing sägs ha en beskyddande energi. Guldpendeln brukar förstärka energin i det som man pendlar över. Väljer Du en rund Pendel så sätter den lättare igång energier och rör sig lättare när man ställer frågor till den.

Energiblockeringar

Den högra handen använder man till att pendla med vid chakra balanseringar, fylla på auran och för att se hur det står till med dom olika energierna. Man kan också söka efter obestämda smärtor i kroppen och se var dom har sitt ursprung, Pendeln kan också användas till att söka efter blockeringar i vårt energi system.
Håll Pendeln cirka 10 cm från kroppen och för den sedan sakta uppför och se var den ger utslag. Genom att rotera ger den utslag, håll den över stället som den stoppat upp på och låt den rotera färdigt. Pendeln brukar göra ett antal rundor först, för att sedan vända och börja snurra åt andra hållet. Låt Pendeln jobba färdigt ordentligt innan Du tar bort den, då har Pendlingen upphört och den stannar upp. Detta kan man göra om flera gånger om så behövs.

Hjälpare, Guider och Energier

Du kan också använda Pendeln till att lokalisera, hjälpare, andar, änglar och energier som finns runt Dig och andra.
För då sakta Pendeln runt personen som helst ska sitta på något t ex på en stol, se på Pendeln och känn motståndet när Du kommer in i energi fältet som hjälparen befinner sig i. Du kan troligtvis se att kedjan till Pendeln stramas åt och att Pendeln hänger stramt. Då vet Du att Du befinner Dig mitt i centret. Sedan för Du den vidare runt och märker troligtvis att motståndet släpper, där slutar också hjälparen att befinna sig. Så innanför detta område befinner sig hjälparen. Många gånger finns det flera olika hjälpare runt en person, kanske också flera olika energier. Du kan föra tillbaka Pendeln till energifältet där den befann sig och ställa olika frågor, till exempel: är Du min andliga Guide? Är Du en avliden familje medlem. Se om Du kan få fram vem som är runt och med Dig.

Aura

Genom att titta på vår Aura så kan man se hur vår hälsa är, vårt humör, det sociala livet, vår andlighet och mycket mer.
För att fylla på energin i Auran så håller Du Pendeln i Din högra hand. Håll den sedan ovanför kronchakrat och bestäm Dig för en positiv stärkande och god kraft. Pendeln sätter då i gång att röra sig i cirklar, men gör den inte det så kan Du hjälpa den i gång lite med cirkuleringen. När Du pendlar i cirkel kommer en positiv energi på samma gång till Dig själv. Låt Pendeln få arbeta färdigt. Du bör märka att Pendeln går lättare och att det känns som att det är god balans i den.

Mat och Dryck

Önskar Du veta vad Din kropp behöver eller har behov av i form av mineraler eller vitaminer.
Sätt fram vitaminer i tablettform eller i frukt och annan mat. Be sedan Pendeln berätta för Dig vad det är som Du behöver utav det som satts fram. Låt Pendeln hänga en liten stund över varje produkt, går den runt så är det positivt och bra för Dig men går Pendeln sidledes så är det inte något som Du behöver eller som Din kropp vill ha mer utav.

Yin och Yang

Pendeln kan också användas till att balansera Yin och Yang energin och balansen i Din kropp. Din högra sida oavsett kön är alltid den manliga, den logiska och den positiva sidan. Den vänstra sidan representerar alltid den feminina, den sida som oftast tar in och harmoniserar. Detta är också den negativa sidan. Den styrs av din högra sida som också är den sida som är den intuitiva.

Håll Pendeln i Din vänstra hand, vänd sedan Din högra hands handflata uppåt, låt Pendeln hänga 5-10 cm ovanför handleden. Be därefter att få veta Din Yin och Yang balans. Pendeln kommer nu att börja cirkulera eller gå sidledes, Pendeln känner av vilken energi som är starkast där och det i sin tur avgör hur den reagerar. Den kan gå i cirklar eller sidledes, hur starkt utslaget blir beror på hur stark Din kraft är vid tillfället. Går den i cirklar så är det Yang, går den sidledes är det Yin. Börja med att se hur många utslag den gör, allt mellan ett och ett par hundra. När Pendeln är färdig med t ex Yin så börjar den med Yang. Där det är obalans så håller Du pendeln i Din högra hand och Pendlar över Din vänstra handled. Be nu om balans mellan Yin och Yang och låt Pendeln arbeta färdigt och den slutar av sig själv när den är klar. Gå nu över till Din vänstra handled igen med Pendeln, och visar det sig att Du inte har fått en förändring i balansen så gör Du om proceduren en gång till, först på den högra och sedan på vänstra handleden.