Läkare Hanna Åberg ”Dödstalen för Covid19 motsvarar säsongsinfluensa”