Lagen om attraktion…

Hus fin tomt

Föreställ Dig att Du är en magnet som drar till sig det Du fokuserar på! Det Du tänker på, det Du känner och föreställer Dig. Magneten drar till sig både bra och dåligt så det viktigt att Du tänker positivt och kärleksfullt!