Kärlek är en inre upplevelse som växer inuti Dig, den kommer inte utifrån..

Flicka gunga duvor

Upplevelsen måste börja inom oss själva och det är inte den andra personen som ger oss en kärleksupplevelse, det är nåt vi själva skapar inom oss. Den andra personen kan förstärka det förverkligande men det måste börja inom en själv. Först när Du har skapat Din egen lycka vinner Du kärlek i livet.

Om Du lever tillsammans med någon som inte låter Dig göra någonting själv, som insisterar på att ständigt vara vid Din sida, trots att Du kan ta hand om Dig själv, ska Du inte låta honom eller henne göra det. Sådana människor gör Dig beroende av dem så att de får övertaget, med andra ord: total kontroll.

Många av dem förstår inte varför de beter sig som de gör, och många av dem är vänliga, men gör man någon beroende skadar man den personens psyke och föresatser.

Har Du en kontrollerande natur, använd den där den behövs bäst genom att hjälpa människor som inte kan ta hand om sig själva. Det kan enbart få positiva resultat.

Skrivet av Betty Shine