Kärlek är alltid svaret på helande!

Flicka duva

Att förlåta oss själva och andra gör oss fria från det som varit och vägen till kärlek är förlåtelse. Hämnd och bitterhet skapar motstånd och fördröjer läkeprocessen. Använd Din mentala kraft till att njuta av nuet och till att skapa en fantastisk framtid… ♪