Kan alla utveckla en medial förmåga?

Änglar 3

Ja medialitet kan alla kan utveckla, men alla blir inte medium. Att utveckla sitt sjätte sinne är bra för alla och man kan använda sig utav det i vardagslivet.

Det finns kurser och utbildningar som man kan gå för att utveckla medialiteten och lära sig få fram sina “gåvor” och hur man ska kunna använda dessa på bästa sätt.

Man kan även sitta med i en utvecklingscirkel tillsammans med andra.

Hur arbetar ett medium?

Ett medium använder sig utav sina sinnen “känsla, lukt, hörsel, smak, synen och sjätte sinnet” för att kommunicera med andevärlden.

Ett medium tonar  in sig på andevärlden genom att gå in på samma energifrekvens som andevärlden har. Detta görs vanligen genom att man öppnar upp sina chakran.

Mentalt mediumskap – är när man kommunicerar med hjälp av följande tre sätt:

Clairvoyance – klart seende, man beskriver andens utseende såsom utseende, längd och andra detaljer.

Clairsentience – klart kännande är när man känner in den avlidnes personlighet såsom bitterhet, glädje och ledsamhet. Man kan även känna fysisk smärta t.ex.ont i hjärtat om anden dog av hjärtproblem. Lukter och smaker kan man också ofta få fram. Dofter är ett annat sätt att förmedla sig till oss, doften av en viss parfym kan är förknippad med vår vän från andra sidan. I dofter finns mer känslor och minnen än vi i vanliga fall anar.

Clairaudience – klart hörande är när man hör ord eller meningar som egentligen är som en inre röst, en känsla eller tanke. Man kan få fram ord, namn och även budskap och hälsningar.

Med hjälp av de nämnda sinnena kan ett medium beskriva andens personlighet, utseende, omgivning, sjukdomsbild och dödsorsak. Detta för att du ska kunna känna igen beskrivningen och förstå vem det är mediet har fått kontakt med.

Kan mediet välja vem den vill kontakta i andevärlden?

Andevärlden bestämmer vem som ska få komma igenom under en session. Oftast kommer en ande som har någon form av koppling till klienten. Det behöver alltså inte röra sig om en släkting, det kan komma andra personer. Anden behöver inte ha direkt koppling till personen som kommer, kopplingen kan ibland vara en tredje person.

Som medium är det viktigt att förklara att våra själar aldrig dör, utan att själen lever vidare. Det är bara den fysiska kroppen som dör då den inte behövs längre. Att kunna förmedla budskap och hjälpa människor få kontakt med sina döda anhöriga kan många gånger vara till stor lättnad för någon som känner stor saknad och sorg