Jordbundna andar

Spirit door kopia

Vad är då en jordbunden ande? Det är en avliden person som av olika anledningar inte hittat eller velat gå till ljuset efter döden. Den irrar omkring här på jorden som en ”osalig ande”. Ofta har dessa jordbundna dött hastigt. De är själar som inte tar sig över till den andra sidan; ”den astrala världen”, utan klamrar sig fast i vår närhet. Anden kan klamra sig fast vid oss människor på olika vis, i våra bostäder eller vid vår aura.

En del människor dör utan att vara medvetna om att de är döda och kan då stanna kvar vid sin kropp som om de fortfarande levde. Det finns även många som inte tror på ett liv efter döden och när de dör upplever de förvirring.  De kan inte förstå och acceptera att de har avlidit. En del andar vill inte gå vidare, dels därför att de ser de sina nära och kära sörja och vara ledsna, eller p g a att någon nära anhörig inte vill släppa taget om dem. Sedan finns det andar som inte vågar gå mot ljuset eftersom det känns obehagligt och främmande.

Om du är i närheten av en jordbunden ande så kan du, om du är tillräckligt känslig, förnimma en svag energiform från anden.

Det händer att vissa människor drar på sig en jordbunden ande som sätter sig i deras aura. Vanligtvis gör anden det för att få näring och låna lite energi, eller för att söka efter trygghet. Eller om man är ute och festar så vill anden åtnjuta personens rus.

Den jordbundne andens energier kan till en vis del påverka dig. Det kan vara svårt att avgöra om det är en ande, eller om man är lite nere av sig. Man kan märka det på en fysisk trötthet om anden snyltar på din energi.

Dessa andar är inte farliga, så var inte rädd om du nu skulle råka ut för dem.