Jag har något att säga!

Träd kvinna

När jag ber Dig lyssna på mig, och Du börjar ge mig råd, då gör Du inte det jag ber Dig om. När jag ber Dig lyssna på mig, och Du talar om för mig varför jag inte borde känna som jag gör, då trampar Du på mig och mina känslor. När jag ber Dig lyssna på mig, och Du känner att Du måste göra något för att lösa mina problem, då känns det som att Du svikit mig.

Allt jag ber om är att Du lyssnar, inte pratar eller gör något – bara att Du hör på det som är viktigt för mig!