Intuitions övning

Kvinna trappa båt

Nästa gång du behöver ta ett beslut så stilla dig en stund, andas djupt och känn efter hur det känns i din fysiska kropp, ta ett par djupa lugna andetag och fokusera dig på din kropp. Se om du märker något i den, kanske stramar det någonstans, drar, pirrar eller kittlar, kanske får du en känsla, känn efter vad den vill säga till dig. Din kropp jobbar tillsammans med din intuition och du själv har alla svar inom dig.