Intuition

Indianer spiit kanot sjö

Intuitionen är vår inre lärare och vägvisare i livet

Vi har ofta svaren inom oss själva.  Att lära oss att lyssna till vår intuition handlar om att utveckla det knappt märkbara lyssnandet som behövs för att kunna höra stillhetens röst i vårt inre och hjärta. Genom intuitionen lär vi oss att vara i förbindelse med den inre källan av sanning, kärlek och visdom.

Intuitionen håller samman alla våra sinnens förnimmelser och upplevelser i varje ögonblick. Den ger oss möjlighet att uppleva samhörighet och mening i livet.

Intuitionen kan vi uppleva genom visioner, drömmar, telepati, psykometri, plötslig aha-upplevelser och genom klärvoajans. Upplevelsen kan visa sig genom energier, känslor, symboler och inre röst men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt. Ofta är det här ens innersta röst eller “det Högre Jaget” som ger sig till känna och so vi behöver i vår vardag, för vår överlevnad och livsutveckling.

Intuition går att träna upp

Intuitionen går att träna upp. Man kan börja med att bli medveten om hur den fungerar i nuläget. Har du kanske redan en stark intuition utan att ha tänkt så mycket på det?

Under en längre period kan man se vilka samband som kan finnas mellan det som sker nu och nyligen upplevda reaktioner; det kan t.ex ha gjort ont på ett särskilt sätt i huvudet just före att en person kommer. Man kan se inre bilder, som symboler eller som verkliga händelser, som sedan inträffar.

Man kan märka av ord eller få visshet om något som finns hos eller runt andra människor, som man normalt inte kan känna till eller beröras av.

Det krävs ett intresse för att lära sig vad olika bilder och fysiska reaktioner och förnimmelser betyder, och tolkningarna kan vara svåra att förstå. Efter träning och tålamod kan man känna skillnaden en hel del mycket. Man kan arbeta på att få medveten tillgång till sin intuitiva kunskap på många sätt och det är bra att starta med att träna uppmärksamhet, fokusering eller intoning.

Intuition är en empatisk förmåga att helt kunna sätta sig in i någon annans situation och veta hur en situation kommer att utvecklas. Är man intuitiv får man förnimmelser och agerar efter det. Intuition kan sägas handla om vara i extremt god kontakt med sitt inre.

Vi har nytta av en välfungerande intuition  i alla livssituationer. Det logiska tänkandet fungerar bättre när man har tillit till intuitionen men intuitionen utvecklas bäst om man gör den till ett sätt att leva istället för att se den som ett redskap man tar fram när man vill lösa problem.

Intuition är ett stort begrepp. Vi kan speciellt uppleva intuitionen genom drömmar, aha-upplevelser, visioner, prekognition, telepati, klärvoajans och psykometri. Upplevelsen kan uppträda i form av känslor, energier, en inre röst, symboler men även som en slags inre drivkraft att göra något speciellt.

Kan vi lita på intuitionen?

Det är inte så lätt att vara säker på att det man upplever verkligen är ren intuition och inte t.ex. styrt av rädslor, våra önskningar eller något annat från vårt undermedvetna. “Första intrycket och känslan” är bra att lyssna på men det beror i allra högsta grad på personen, situationen och omständigheten om det man då får till sig är korrekt.

Självkännedom är ett naturligt och nödvändigt utvecklingsredskap på vägen till en starkare intuition. Ju tryggare vi är i oss själva, ju mer tillit vi kan utveckla, desto bättre fungerar intuitionen och livet i stort.

Det finns många typer av övningar som kan hjälpa oss beroende på hur vi fungerar.