Integritet

Två barn brygga hav fåglar

Det är inte vad vi äter
utan vad vår kropp tillgodogör sig
som gör oss starka;

Det är inte vad vi tjänar
utan vad vi sparar
som gör oss rika;

Det är inte vad vi läser
utan vad vi kommer ihåg
som gör oss lärda;

Det är inte vad vi bekänner oss till
utan vad vi tillämpar
som ger oss Integritet

FÖRFATTARE OKÄND