Änglar

Ängel 1

Änglar, skyddsänglar och andliga vägledare!

Var och en av oss har en egen skyddsängel som följer oss under hela livet. Änglar hjälper oss i vår andliga utveckling och visar oss vägen till vår livsuppgift. Du kan få hjälp och vägledning av änglar. Änglarna återspeglar den harmoni och frid som finns i den andliga världen.

De flesta änglar som finns nära oss är våra skyddsänglar och guider. Änglarna är våra närmaste följeslagare, vi får dem i samband med vår födelse och vi har dem under hela vår vistelse här på jorden. De hjälper oss när vi ska födas och när vi lämnar jordelivet. De finns vid vår sida när det är dags att gå över till den andra sidan då det innebär stora förändringar i vårt medvetande tillstånd. Änglar hjälper och skyddar oss, men lägger sig inte i våra liv eller det vi ägnar oss åt om vi inte ber dem om råd eller hjälp.

Änglarna ger oss vägledning när vi ber om det, så att vi kan hitta tillbaka till det som är vår livsuppgift om vi kommit in på fel vägar.

Var tydlig när du ber änglar om hjälp och den kommer till dig även om det ibland inte blir på det sätt man förväntar sig. Änglarna ser oss ur ett mycket större perspektiv och vet vad vi behöver.

När vi följer vår livsväg går saker lätt och smidigt. Vi känner oss fulla av handlingskraft och livet flyter. När vi går emot vår livsväg blir vi tömda på kraft och energi. Det är då änglarna påminner oss om vad som egentligen är vår livsuppgift och försöker få oss in på rätt stig igen.

Änglarna kallas även guds sändebud och ljusvarelser. Vilket namn du än väljer att ge änglarna står det för kärlek, empati, vägledning, skydd och en kärleksfull vän på vägen. Det är många som uppfattar änglarnas närhet som kärleksfull, fridfull och harmonisk. Änglarna har en hög energivibration som fyller hela auran med ljus.

I svåra stunder kan änglarna pocka på din uppmärksamhet och påminna dig om vad som är viktigt i livet. Hos änglarna kan du alltid söka vägledning och få stöd utifrån den situation du befinner dig i.

När man är i livskriser, känner stor sorg och saknad så har man många änglar och änglaljus runt om sig. Det är då man är som mest mottaglig för den vägledning och fingervisning änglarna ger.

Änglar kan skydda dig från olyckor och andra större tråkigheter. Be en bön till dem om du önskar hjälp med något.

Var tacksam för de guider, änglaväsen och dörrvaktare som finns vid din sida.