Inget att dölja

Katt kul groda

När du inte har något att dölja, inte något att skämmas för, då kommer du att känna dig fri.