Inget att dölja…

Katt kul groda

När Du inte har något att dölja, inte något att skämmas för, då kommer Du att känna Dig fri.